Почистване със сух лед

В категорията ще Ви представим машини за почистване, които работят по метода със сух лед. Сухият лед представлява въглероден двуокис в твърдо състояние, като почистването с него е неабразивен, сух и чист процес. Основните предимства на метода са: съкращаване времето за почистване с до 80%, не се използват никакви препарати, процесът е напълно екологично чист, като не се налага разглобяването на почистваното оборудване.

Няма добавени продукти в тази категория.